De globala målen för hållbar utveckling

Missa inte vår nya utställning!

Tidsåtgång 30 - 45 min.

Syftet med besöket är att öka elevernas intresse och kunskap för hållbar utveckling. Eleverna får öva på att tänka på hur social, ekonomisk och ekologisk hållabarhet hänger ihop lokalt och globalt. På naturum har vi valt att fokusera lite extra på mål nummer 6, 13, 14, och 15 som tillsammans utgör den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Vi tittar på en interaktiv karta där eleverna uppmuntras till dialog.

Finns det intresse av att lyfta ett mål specifikt eller önskemål om att anpassa besöket efter arbetet i klassrummet? Berätta vad ni önskar så ordnar vi det.

Den tillfälliga utställningen kommer att finnas på naturum under en begränsad tid. Utställningen är finansierad av Västerviks kommun, LONA, och Länsstyrelsen i Kalmar.

Tips!

Boka in en timme eller mer för att få ut det mesta av besöket. Vid besöket kan ni också spendera tid i naturums lokal och b.la. skåda fåglar, titta i stereoluppar, leta fiskar, Trout Route och annat kul.

Klassen delas in i två till tre mindre grupper som alternerar mellan att vara inne på naturum och till exempel vara på museet eller ute på Kulbacken. I de fallet kan det passa bra att planera in en förmiddag för besöket. Kontakta oss med era tidsramar så kommer vi med förslag på upplägg.

Alltid kostnadsfritt för skolor. 


Bokning
Skicka gärna en förfrågan via mejl med förslag på dag och tid, årskurs och ungefärligt antal elever.
Boka in er klass eller fritidsgrupp genom att kontakta:
Frida Solli frida@naturumvastervik.se
Telefon: 073-954 89 90

Strandstädarlabbet

KOSTNADSFRITT

Strandstädarlabbet är ett program framtaget utifrån Agenda 2030 (Sveriges miljömål) och LGR-11 Konceptet bygger på att öka medvetenheten om hållbar utveckling hos mellanstadieelever Fokus ligger på nedskräpning.
Vi ställer oss frågor som ”Varför skräpar vi ner?” ”Vart ifrån kommer skräpet?” ”Vad är det vanligaste skräpet och vilken påverkan har nedskräpning på djur och växter i naturen?”
Genom fokusområdena kommer vi in på frågor om miljö och naturresurser

Detta kommer att hända
Aktiviteten hålls på Lucerna, Västervik. Frida och Michael från naturum Västervik möter upp precis till vänster efter bron över till Lucerna. Platsen har valts för att det är ett bra exempel på hur det ofta ser ut vid våra stränder och vikar

Vi letar efter skräp och pratar om vad vi hittar, lär oss om allemansrätten och genomför en skräptipsrunda

Kontakt
Bokning och frågor
Frida: frida@naturumvastervik.se
073-954 89 90

 

Så vilda Västervik

Anlägg en äng på er skolgård!

LONA-projektet Så Vilda Västervik är ett samarbete med Göteborgs botaniska trädgård: https://www.botaniska.se/barn-skola/sa-vilda/
Instagram: sa_vilda_vastervik

Klassen/skolan kommer att:

  • öka den biologiska mångfalden
  • öka kunskapen om våra växter och deras betydelse
  • öka kunskapen om pollinatörer och ekosystemtjänster
  • omvandla platser i vardagen till blommande oaser för människor och mångfald

Allt material, lektionsupplägg och exkursioner ingår. Anpassas efter årskurs och elevgruppens intresse.

När: Välkommen att anmäla ert intresse inför 2022!
Kostnad: Gratis

Kontakt
Frida Solli Hållbarhetspedagog
frida@naturumvastervik.se

Besök på naturum

Vi erbjuder olika upplägg. Allt från landskapets utveckling till Östersjöns ekosystem. Hör gärna av er om ni har egna idéer eller specifika önskemål. Era synpunkter är otroligt värdefulla för oss – tillsammans kan vi utveckla naturum till en ännu bättre läromiljö för alla.

När: Måndag-fredag
Tid: 9-16
Kostnad: Gratis
Boka ert besök!

Kontakt
Frida Solli Hållbarhetspedagog
frida@naturumvastervik.se

0490 - 21177

 

Utvecklad av jElmerfjord.se