Myran

Testa på våra roliga aktiviteter för förskolan!

Utförande

Vi pratar om myrans roll i stacken och hur de samarbetar för stackens bästa. Att hjälpas åt, alla får vara med, alla behövs! Vi pratar om hur starka de är och om hur det skulle se ut om en människa bar lika mycket. I munnen dessutom! Vilka bor i stacken?
Barnen får göra en myrstack tillsammans genom att plocka barr och limma på större papper för att därigenom skapa sin egen. Er egen myrstack får ni ta mer till förskolan eller hänga upp inne på naturum!

Syftet med aktiviteten är ökad förståelse för samband i naturen. Vikten av att hjälpas åt. Utveckla fantasi och föreställningsförmåga. Utveckla förmågan att skapa med hjälp av bild och form. Kommunicera upplevelser och erfarenheter genom skapande. Se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld. Med förhoppningen att öka nyfikenhet för naturvetenskap, kreativitet och lust att leka och lära.

Kontakt och bokning: 
Frida Solli
073-954 89 90
frida@naturumvastervik.se

Svarta lådan

Testa på våra roliga aktiviteter för förskolan!

Utförande

Deltagarna ska stoppa ner handen i hålet på respektive låda och känna utan att ta upp innehållet. När alla gjort detta moment så öppnas lådorna och deltagarna får information och frågor om arterna t ex "vad kände ni?" ”Denna växt heter Bredkaveldun”. 
Därefter ska deltagarna hitta arterna i dess naturliga miljö som ska vara i direkt anslutning till lådorna. Nu ges möjlighet att känna och jämföra så att arterna överensstämmer med innehållet i lådorna.

Syftet med aktiviteten är en ökad förståelse för naturens mångfald och variation. Utveckla fantasi och föreställningsförmåga. Kommunicera upplevelser och erfarenheter med hjälp av sinnena Se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld. Med förhoppningen att öka nyfikenhet för naturvetenskap, kreativitet och lust att leka och lära.

Bokas av förskolepedagoger

Tidsåtgång: ca 45 min

Aktiviteten är gratis

Kontakt och bokning: 
Frida Solli
073-954 89 90
frida@naturumvastervik.se

Utställningen Mål Tider för skolelever

Missa inte vår nya utställning!

Kostnadsfritt för skolor

Tidsåtgång för guidning i miljömålsuställningen cirka 30 - 45 min. Tips! Boka in en timme eller mer för att få ut det mesta av besöket. Vid besöket kan ni också spendera tid i naturums lokal och b.la. skåda fåglar, titta i stereoluppar, leta fiskar, Trout Route och annat kul. 

På naturum har vi valt att fokusera lite extra på mål nummer 6, 13, 14, och 15 som tillsammans utgör den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Vi tittar på en interaktiv karta där eleverna får vara med och interagera och vara med och påverka vad vi diskuterar. I och med Ukrainakriget har Ukraina varit särskilt populärt bland elever som deltagit. Då visar vi på en karta hur det går för Ukraina med de globala målen och hur det kopplas till hållbar utveckling. 

Syftet med besöket är att försöka öka elevernas intresse för hållbar utveckling. Få dem att fundera på världen och naturen och hur socialt, ekonomiskt och ekologiskt hänger ihop.

I utställningen diskuteras de globala hållbarhetsmålen och sveriges nationella miljömål. Passa också på att avlägga ditt miljömålslöfte och fota dig med vår miljömålsek - vi kan alla göra små förändringar i vardagen för att bidra till att nå målen!

Den tillfälliga utställningen kommer att finnas på naturum under en begränsad tid.

Utställningen är finansierad av Västerviks kommun, LONA, och Länsstyrelsen i Kalmar

Bokning
Skicka gärna en förfrågan via mejl med förslag på dag och tid, årskurs och ungefärligt antal elever. Boka in er klass eller fritidsgrupp genom att kontakta:

Hållbarhetspedagog/guide | Frida Solli
frida@naturumvastervik.se
Telefon: 073-954 89 90

 

Maskrosen

Testa på våra roliga aktiviteter för förskolan!

Utförande

Vi diskuterar hur fröer gror och växer. Här får barnen själva testa på att vara maskrosor som släpper fröer och fundera över om deras fröer har turen att hamna på en plats där de kan gro, växa upp och bli till en ny blomma som blir mat till insekter.

1. 15 min - inledande introduktion till vad ett frö är och vad som krävs för att fröer ska gro. Maskros utgör ett exempel i övningen. Vi pratar om hur fröer sprids på olika sätt.

2. 15 min - blåsa såpbubblor. Vi leker att vi är maskrosor som sprider fröer.

Syftet med aktiviteten är ökad förståelse för samband i naturen. Från frö till planta. Utveckla fantasi och föreställningsförmåga. Kommunicera upplevelser och erfarenheter genom drama, rörelse. Se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld med förhoppningen att öka nyfikenhet för naturvetenskap, kreativitet och lust att leka och lära.

Kontakt och bokning: 
Frida Solli
073-954 89 90
frida@naturumvastervik.se

Strandstädarlabbet

Vi samlas vid stranden eller på en förbestämd plats och förvandlas till skräpdetektiver. Först letar vi skräp/ledtrådar för att sedan försöka förstå vad det är för saker som har blivit skräp, var det kommer ifrån och vart det ska lämnas tillbaka. Syfte: att väcka intresse för miljö och hållbar utveckling på ett lekfullt och lärorikt sätt! Labbet bokas och anpassas efter kunskapsnivå och Lgr 11/Lpfö 18.

Tid: 60-120 min
Kostnad: Gratis

Kontakt och bokning
Frida Solli Hållbarhetspedagog
frida@naturumvastervik.se

Lektionstips

Besök på naturum

 

När: året runt
Kostnad: Gratis
Bokas:

Kontakt: Frida Solli Hållbarhetspedagog
frida@naturumvastervik.se
Kontakt: MIkael Wolfbrandt naturumguide
mikael@naturumvastervik.se

Utvecklad av jElmerfjord.se