Hemliga lådan

Upptäck naturen genom att känna och gissa!

Ålder
3 – 6 år

Tre hemliga lådor med olika innehåll plockas fram. Barnens uppdrag är att stoppa ner handen i respektive låda för att känna och gissa vad som ligger i lådan. Det kan till exempel vara en sten, en maskros och en kotte. Därefter ska deltagarna hitta objekten i dess naturliga miljö, som ligger i nära anslutning till lådorna. De får lov att känna och jämföra så att objekten överensstämmer med innehållet i lådorna.

Syftet med aktiviteten är en ökad förståelse för naturens mångfald och variation, utveckla fantasi och föreställningsförmåga, kommunicera upplevelser och erfarenheter med hjälp av sinnena, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.

Med förhoppning om ökad nyfikenhet för naturvetenskap, kreativitet och lust att leka och lära!

Aktiviteten är kostnadsfri och utförs i första hand på Kulbacken, men kan också utföras på förskolan om så önskas. 

Tidsåtgång
Ca 30 – 45 minuter beroende på antal barn.

Bokning
Mejla namn på förskola, ungefärligt antal barn samt aktivitet (Hemliga lådan) till: frida@naturumvastervik.se, föreslå gärna datum och tid.

Vi ses!

Myran

Myran - en kreativ aktivitet om samarbete!

Ålder
3 – 6 år

Vi pratar om myrans roll i stacken och hur de samarbetar för stackens bästa. Att hjälpas åt, alla får vara med, alla behövs! Vi pratar om hur starka de är och om hur det skulle se ut om en människa bar lika mycket. I munnen dessutom! 

Barnen får göra en myrstack tillsammans genom att plocka barr och limma på större papper för att därigenom skapa sin egen. Er egen myrstack får ni ta mer till förskolan eller hänga upp inne på naturum!

Syftet med aktiviteten är ökad förståelse för samband i naturen. Vikten av att hjälpas åt, utveckla fantasi och föreställningsförmåga, utveckla förmågan att skapa med hjälp av bild och form, kommunicera upplevelser och erfarenheter genom skapande, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.

Med förhoppning att öka nyfikenhet för naturvetenskap, kreativitet och lust att leka och lära!

Aktiviteten är kostnadsfri och utförs i första hand på Kulbacken, men kan också utföras på förskolan om så önskas. 

Tidsåtgång
Ca 30 – 45 minuter beroende på antal barn.

Bokning
Mejla namn på förskola, ungefärligt antal barn samt aktivitet (Hemliga lådan) till: frida@naturumvastervik.se, föreslå gärna datum och tid.

Maskrosen

Ålder
3 – 6 år

Utförande av "maskrosen"

Vi diskuterar hur fröer gror och växer. Här får barnen själva testa på att vara maskrosor som släpper fröer och fundera över om deras fröer har turen att hamna på en plats där de kan gro, växa upp och bli till en ny blomma som blir mat till insekter.

1. 15 min - inledande introduktion till vad ett frö är och vad som krävs för att fröer ska gro. Maskros utgör ett exempel i övningen. Vi pratar om hur fröer sprids på olika sätt.

2. 15 min - blåsa såpbubblor. Vi leker att vi är maskrosor som sprider fröer.

Syftet med aktiviteten är ökad förståelse för samband i naturen. Från frö till planta, uveckla fantasi och föreställningsförmåga, kommunicera upplevelser och erfarenheter genom drama, rörelse, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.

Med förhoppning om ökad nyfikenhet för naturvetenskap, kreativitet och lust att leka och lära!

Aktiviteten är kostnadsfri och utförs i första hand på Kulbacken, men kan också utföras på förskolan om så önskas. 

Tidsåtgång
Ca 30 – 45 minuter beroende på antal barn.

Bokning
Mejla namn på förskola, ungefärligt antal barn samt aktivitet (Maskrosen) till: frida@naturumvastervik.se, föreslå gärna datum och tid.

Vi ses!

Sagostigen

Följ med Uttern på Sagostigen!

Årskurs: Förskola – lågstadiet

På Sagostigen lär sig förskolebarn och lågstadieelever på ett lekfullt sätt om de viktiga komponenter som behövs för att något ska bli till och växa. I detta fall ett äppleträd. Detta görs tillsammans med en naturumguide som leder gruppen mellan de platser där sagodjuren är placerade. Sagostigen består av sex stycken sagoplatser och djur.

Själva berättelsen handlar om att ta reda på hur det kan bli ett äpple. En utter som frågar sina djurkompisar och får pusselbitar från varje djur som läggs ihop och leder till en förklaring.

Tidsåtgång
Ca 30 minuter.

Plats

Aktiviteten genomförs på Kulbacken. Stigen är cirka 200 meter lång.

Upplägg

30 min
Stigen är cirka 200 meter lång och promeneras i ledning av naturumpersonal med stöttning av medföljande förskollärare och pedagoger.

Låna en naturvägledare

Låna oss till er skola eller förskola!

Vi tar en närmare titt på närområdet. Vilka djur och växter har ni på just er gård eller i ert närområde? Vad lever och hur vet vi att något lever? Genom utforskande tas barnens nyfikenhet till vara och förhoppningen är att bidra till att skapa en relation till naturen.

Vad gör vi under besöket? Vi undersöker närområdet. Det finns mycket spännande att urforska! Vi kan till exempel plantera, gräva i lövhögar/kompost, titta, känna och lukta på växter, leta efter olika sorters stenar, upptäck marken - är det torrt eller vått? Växter det mycket/lite? 

Tidsåtgång: 30 - 60 min.

Alltid kostnadsfritt för skolor och förskolor.

Varmt välkomna att höra av er!

Kontakt och bokning:
frida@naturumvastervik.se
Telefon: 073-954 89 90

Utställningen Mål Tider för skolelever

DE GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING - ÅRSKURSANPASSAS

Tidsåtgång 30 - 45 min.

Syftet med besöket är att öka elevernas intresse och kunskap för hållbar utveckling. Eleverna får öva på att tänka på hur social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet hänger ihop och vad det innebär för individen och på ett globalt plan. På naturum har vi valt att fokusera på mål nummer 6, 13, 14, och 15 som tillsammans utgör den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Vi tittar på en interaktiv karta där eleverna uppmuntras till dialog.

Finns det intresse av att lyfta ett mål specifikt eller önskemål om att anpassa besöket efter arbetet i klassrummet? Berätta vad ni önskar så ordnar vi det!

Den tillfälliga utställningen kommer att finnas på naturum under en begränsad tid. Utställningen är finansierad av Västerviks kommun, LONA, och Länsstyrelsen i Kalmar.

Tips!
Boka in en timme eller mer för att få ut det mesta av besöket. Vid besöket kan ni också spendera tid i naturums lokal och b.la. skåda fåglar, titta i stereoluppar, leta fiskar, Trout Route och annat kul.

Klassen delas in i två till tre mindre grupper som alternerar mellan att vara inne på naturum och till exempel vara på museet och/eller ute på Kulbacken. I de fallet kan det passa bra att planera in en förmiddag för besöket. Kontakta oss med era tidsramar så kommer vi med förslag på upplägg.

Alltid kostnadsfritt för skolor.

Bokning
Skicka gärna en förfrågan via mejl med förslag på dag och tid, årskurs och ungefärligt antal elever.
Boka in er klass eller fritidsgrupp genom att kontakta:
Frida Solli frida@naturumvastervik.se
Telefon: 073-954 89 90

 

Strandstädarlabbet

Vi samlas vid stranden eller på förbestämd plats och förvandlas till skräpdetektiver. Först letar vi skräp/ledtrådar för att sedan försöka förstå vad det är för saker som har blivit skräp, var det kommer ifrån och vart det ska lämnas tillbaka.

Syfte: att väcka intresse för miljö och hållbar utveckling på ett lekfullt och lärorikt sätt! Bokas och anpassas efter kunskapsnivå och Lgr 22/Lpfö 18.

Tid: 60-120 min
Kostnad: Gratis

Kontakt och bokning
Frida Solli Hållbarhetspedagog
frida@naturumvastervik.se

Västervik är en Håll Sverige Rent- kommun! Använd gärna deras lektionsupplägg, tips, material, Grön Flagg och annat: Lektionstips

Besök på naturum

När
Året runt

Kostnad
Gratis

Bokning (om större grupp):

Kontakt:
Frida Solli
frida.solli@vastervik.se

Utvecklad av jElmerfjord.se