Tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda naturumvastervik.se. Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från naturumvastervik.se som inte är tillgängligt för dig, men som vi har listat som undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du meddela oss. Det kan vara till exempel tillgänglig pdf-fil, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift. Du kan kontakta naturum Västervik på följande sätt: skicka e-post till naturum@vastervik.se ring 0490-21177

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Anmäl bristande tillgänglighet

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet hos Myndigheten för digital förvaltning

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden  Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Här beskriver vi det innehåll som inte är tillgängligt.

  • Vissa filmer på webbplatsen saknar textning och syntolkning.

Youtube-spelare

Länsstyrelsen använder en inbäddad Youtube-spelaren för att visa filmer på vissa sidor. Det pågår ett arbete att ersätta Youtube med annan mer tillgänglig videospelare.

  • Filmklipp som publicerats på webbplatsen före den 23 september 2020 saknar syntolkning.
  • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren.
  • Videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar tidsoberoende alternativ som presenterar motsvarande information.

Så har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en intern testning av webbplatsen.

Senaste bedömningen gjordes den 16 november 2022.
Webbplatsen publicerades den 30 maj 2015.
Redogörelsen uppdaterades den 21 november 2022.

Utvecklad av jElmerfjord.se