Till Er Tjänst

Kom upp och se vår kostnadsfria utomhusutställning om biologisk mångfald, ekosystemtjänster och kulturlandskap!

Det går även att boka guidning för grupper i utställningen
Kostnad: 600 kr
Tid: 30-60 min

Kontakt
Frida Solli
Frida@naturumvastervik.se

 

 

Smålands landskapsdjur

I början av 1900-talet fanns uttern i rikliga förekomster i större delen av Sverige. Populationen minskade dock kraftigt i mitten av 1950-talet trots att arten blev fredad från jakt 1968. Minskningen tror man i dag berodde på jakt, ökad biltrafik och framför allt en sämre miljö med ökande halter av hälsofarliga kemikalier som PCB och DDT. Nu ser trenden bättre ut för uttern.

Vill du veta mer? Besök naturum och titta på vår miniutställning om uttern. 

Utvecklad av jElmerfjord.se