Luften är fri!

Naturum Västervik var med och firade friluftslivets år 2021 med b.la. aktiviteter, en utflyktstipskalender och informationsspridning

På luften är fris Youtubekanal finns många inspirerande och intressanta filmer att se https://www.youtube.com/playlist?list=PLAP7svBxrGJwYiLlUfXITMJ0-iwE-s_Kh. Skogen, parken, skolgården och andra gröna utrymmen i ett urbant samhälle, vad har de för inverkan på individen och för folkhälsan?

  • Man vet till exempel att man ska ta hand om naturen och inte skräpa ner
  • Att friluftsområden bidrar till att skapa spridningskorridorer för djur och växter i städer
  • Att barn och ungdomar som vistas mycket i naturen får en ökad miljömedvetenhet och har lägre risk för mental ohälsa som vuxna

Friluftsliv bidrar till en hållbar utveckling!

Utvecklad av jElmerfjord.se