Fira ForskarFredag med naturum 30/9!

Syftet med ForskarFredag är att skapa nyfikenhet och intresse för högre utbildning hos unga och visa på forskningens och forskarnas viktiga roll i vardagen. Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

På ForskarFredag kopplar vi forskning till de globala målen för hållbar utveckling! Vi berör flera globala mål men framför allt målen ”god utbildning för alla” och ”hav och marina resurser”.

10 – 16
Micke, som sköter Naturums Östersjöakvarier, berättar om hur han tittar på olika indikationer i akvarierna för att se hur näringsbalansen ser ut (algpåväxt m.m.) Vad är näring? Hur påverkar näringen Östersjön? Vi tittar på växtplankton och alger i stereoluppar. Och vad innehåller ”Blomstra” (växtnäring)? Och varför tillsätts det i ett akvarium?

11 - 14
Den pensionerade socialantropologen Arnfinn berättar om sin forskning och sitt arbete på jordbruksdepartementet i Zambia som glesbygdssociolog. Han pratar också om forskarrollen som sådan. Vad gör en forskare? Varför behövs forskare? Han berättar också hur vi alla kan vara forskare i vardagen!

Större grupper (skolklasser, fritids m.m.) anmäler sitt besök via telefon 073-954 89 90 eller mejl frida@naturumvastervik.se

Hoppas vi ses!

Naturum tipsar om naturskyddsföreningens program

Naturum Västervik har flera samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Tjust under året.

Kolla in föreningens program!

Följ länken nedan och kika på vad som står på deras program i år:

Program – Naturskyddsföreningen i Tjust (tjust.naturskyddsforeningen.se)

GUIDAD TUR PÅ NATURUM

Hur mår Östersjön och varför är det ett sådant speciellt hav? Dessa frågor svarar vi på och kanske har ni några egna funderingar? Vi har även utställningen "Upptäck Östersjön" där ni kan titta in i våra akvarier tillisammans med en guide. Grupper ombeds boka sitt besök. 

Kontakt
maria.kappling@vastervik.se
070 551 85 20

Skräprunda på Kulbacken

Vad ska man göra med allt skräp i naturen? Kontakta oss så kan vi erbjuda er en tipsrunda. Se vad du kan och kanske lär du dig något nytt!

Tid |Vardagar | 10-16

Utvecklad av jElmerfjord.se