PROGRAM NEDAN GÄLLER EJ

Skolor kan alltid boka ett besök på naturum  alla vardagar mellan 9-14

Våra mest bokade teman är:

Tema havets ekologi -kretslopp
Tema Östersjön - hot och hopp
Tema Pollinerare- biologisk mångfald
Guidning i närområdet - Kulbacken, Tändsticksområdet och Lögabergen

Vi planerar gärna besöket till oss tillsammans med läraren utifrån önskat område och inom Lgr 11.