Sportlov 2021 endast UTOMHUS PÅ KULBACKEN

Öppet tisdag, onsdag och torsdag. Förmiddag mellan kl 10-11.30 eftermiddag kl 13-15. 

I år erbjuder vi aktiviteter utomhus i mindre omfattning. Naturumpersonal finns på plats.  Vad gör fjärilar på vintern? Lös uppdraget! För att undvika risk för smittspridning kommer trängsel inte att tillåtas. Följ personalens anvisningar. Var försiktiga och var rädda om varadra.